ພິມ ພິມ

ກະແລ້ມ ໝາກມ່ວງ

0
ກະແລ້ມ ໝາກມ່ວງ

ກະແລ້ມ ໝາກມ່ວງ

ເຄື່ອງປະກອບ : ສຳລັບ ¾ ລິດ

  • ໝາກມ່ວງສຸກດີ: 2 ໜ່ວຍ
  • ນຳ້ຕານ : 100 g
  • ນຳ້ : 15 cl
  • ໝາກນາວ : ເຄິ່ງໜ່ວຍ

ການກະກຽມ ກະແລ້ມ ໝາກມ່ວງ :

ຕົ້ມນຳ້ໃສ່ນຳ້ຕານໃຫ້ເປັນນຳ້ເຊື້ອມ ປະໃຫ້ເຢັນ ປອກໝາກມ່ວງ ປາດເອົາແຕ່ເນື້ອ ນຳໄປປັ່ນ ແລ້ວເອົາໄປຄົນໃສ່ນຳ້ເຊື້ອມ ແລະ ນຳ້ໝາກນາວ ເອົາເຂົ້າຕູ້ເຢັນແຊ່ແຂງໄວ້ຄືນໜື່ງ ຕັກເປັນກ້ອນໃສ່ຈອກພ້ອມເສີບ

ແຊຣ.